Levereandør av laboratorieutstyr
                                    til

        sykehus, forskning, undervisning og industri!                                        

 
 


 SCANLAF sikkerhetskabinetter klasse 1 og 2

 Ta kontakt for ytterligere informasjon.

 


Labogene hjemmeside!