Levereandør av laboratorieutstyr
                                    til

        sykehus, forskning, undervisning og industri!                                        

 
 


 Produsent:  

 

 

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat
G7883
Bruksområde:
LG = Laboratorieglass
Elektronisk styring:
Diverse endringsmuligheter
Seks programmer
Separat temperaturvalg:
T1 for vask og T2 for skylling
Kalkfilter:
Integrert
Mål (HxBxD):
820 (850 inkl. topplate) x 600 x 600 mm 78
Tilkoblingsverdi:
230 V 3~, 50 Hz, kW 7,3, 3 x 20 A
400 V 3N~, 50 Hz, kW 7,3, 3 x 16 A
Vanntilkobling (anbefalt trykk 2,5-10 bar):
3 ventiler, 3 trykkslanger 3/4"
Kaldt-, varmt- og demineralisert vann
Avløp via pumpe:
Ø 22 med mer, løftehøyde 100 cm
Doseringsmuligheter:
1. Doseringspumpe nøytraliseringsmiddel 
2. Pulverapparat
(Klargjort for flytende vaskemiddel. Dette er ekstrautstyr)
Sirkulasjonspumpe:
400 l Q max