Levereandør av laboratorieutstyr
                                    til

        sykehus, forskning, undervisning og industri!                                        

 
 


 

              Ta kontakt og vi skal se hva vi kan hjelpe deg med!